Đất nằm trong quy hoạch có được chuyển nhượng không?

Đất nằm trong quy hoạch có được chuyển nhượng không.

KHÁCH HÀNG HỎI

Tôi có 01 lô đất ở rộng 260m2 , đất nằm trong khu vực quy hoạch. Tuy nhiên đã 10 năm nhưng dự án công viên của thành phố vẫn chưa được triển khai thực hiện. Cho đến hiện nay chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo sẽ thu hồi đất. Tôi sang nước ngoài sống với con gái lớn nên muốn chuyển nhượng cho con gái út của mình. Tuy nhiên khi đi làm thủ tục để tách thửa, chuyển nhượng thì cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất không chấp nhận với lý do đất đã quy hoạch.

Xin hỏi theo quy định của pháp luật, đất nằm trong quy hoạch có được chuyển nhượng không? Tôi rất hoang mang. Xin Cát Tường Land tư vấn giúp tôi. Cảm ơn Cát Tường Land

Hùng (TP.HCM)

đất nằm trong quy hoạch có được chuyển nhượng không

CÁT TƯỜNG LAND TRẢ LỜI

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho Cát Tường Land. Chúng tôi xin giải đáp vướng mắc của bạn như sau.

Căn cứ pháp lý

Luật Đất Đai 2013

Điều 49 Luật Đất Đai 2013 quy định: 

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định pháp luật, trong đó có quyền tách thửa đất khi đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch vẫn được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Trường hợp diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ các nội dung đó. Nếu cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất sẽ không bị hạn chế về quyền sử dụng đất trong đó có quyền tách thửa.

Đất nằm trong quy hoạch có được chuyển nhượng không

Vậy đất nằm trong quy hoạch có được chuyển nhượng không?

Theo thông tin bạn cung cấp. Thửa đất thuộc quyền sử dụng của bạn mặc dù đã nằm trong quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, chưa có thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất.

Căn cứ những quy định pháp luật Cát Tường Land đã viện dẫn ở trên. Bạn vẫn có quyền thực hiện các quyền của người sử dụng đất trong đó có quyền được chuyển nhượng khi đáp ứng đủ các điều kiện pháp luật.

Điều 167 Luật Đất Đai 2013 quy định:Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của luật.

Xem thêm: Quyền của người sử dụng đất

Nếu bạn có vướng mắc về pháp lý, hoặc cần tư vấn về Luật Đất Đai. Liên hệ Cát Tường Land để được hỗ trợ thông tin nhanh và chính xác nhất

HOTLINE: 0961.345.734

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thông tin thị trường BĐS và Luật Đất Đai tại website: https://cattuongland.org


Xem thêm