Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được quy định tại điều 166, 170, 179 của Luật Đất Đai 2013. Bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc quyền của người sử dụng đất là gì cùng các thông tin liên quan khác. Hy vọng với bài viết của Cát Tường Land, bạn đã có thêm thông tin cho bản thân mình.

quyen-cua-nguoi-su-dung-dat

QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

Định nghĩa: 

Đất đai thuộc quyền sở hữu của toàn dân và do Nhà nước làm chủ sở hữu. Nhà nước theo đó trao quyền sử dụng đất cho người dân thông qua hình thức giao đất, cho thuê đất.

Luật cũng công nhận quyền sử dụng đất đối với những người sử dụng đất ổn định và quy định về quyền cũng như nghĩa vụ chung của người sử dụng đất.

(Theo định nghĩa của Luật Đất Đai 2013)

Luật Đất Đai 2013 cũng đưa ra khái niệm về giá quyền sử dụng đất là số tiền tính trên một đơn vị diện tích đất do Nhà nước quy định hoặc hình thành trong giao dịch về quyền sử dụng đất.

Còn giá trị quyền sử dụng đất là giá trị tính bằng tiền của quyền sử dụng đất trên một đơn vị diện tích xác định trong một thời gian sử dụng nhất định.

Người sử dụng đất được sở hữu phần giá trị quyền sử dụng đất, được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các phần diện tích được giao tương ứng với nghĩa vụ thực hiện với Nhà nước.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được quy định tại điều 166, 170, 179 của Luật Đất Đai 2013.

Các quyền của người sử dụng đất

Điều 166, Luật Đất Đai 2013 quy định quyền chung của người sử dụng đất như sau:

quyền của người sử dụng đất

Nghĩa vụ của người sử dụng đất

Điều 170 Luật Đất Đai năm 2013 quy định nghĩa vụ chung của người sử dụng đất như sau:

quyen-va-nghia-vu-cua-nguoi-su-dung-dat

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN SỬ DỤNG ĐẤT

quyen-va-nghia-vu-cua-nguoi-su-dung-dat


Xem thêm